Intro till utbildningar

DYKVISION

Beyond limits utbildar i inom PADI och GUE. Vårt utbildningssystem sträcker sig från

grundutbildning till instruktörsnivå.

Vi ställer höga krav på vår personal inom såväl sin egen dykning till sin förmåga att lära

ut dykning på ett pedagogiskt och säkert sätt.

I all vår verksamhet har säkerheten högsta prioritet under såväl utbildning som utfärd.

Beyond limits strävar efter att utbilda dykare som är säkra, kunniga och problemlösare.

Övningarna genomförs med hänsyn till verkliga förhållanden. Detta innebär att botten

inte kan anses som ett hjälpmedel eftersom det inte alltid finns tillgängligt utan vi löser

problemen i svävande position.

Vi lägger stor vikt på praktisk träning. Vi går igenom momenten på land, tränar dem på

land för att slutligen praktisera dem i vattnet. Efterhand som eleven utvecklas ökar

komplexiteten och eleverna får själva hitta verktyg för att lösa problemen. Detta skapar

duktiga och problemlösande dykare.

Vi spenderar stor tid i vattnet och utbildar med den senaste utrustningen inom dykning

och våra instruktörer utbildar sig fortlöpande.

Signerat,

Carl Lindman

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå